ROUNDUP 360SL 1L

39,90 

Opis

Roundup – tylko dla mających stosowne szkolenie użytkowania środków ochrony roślin.

Roundup 360 SL Uniwersalny środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany dolistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, użytkach zielonych oraz w uprawach sadowniczych.

Opis produktu

Niszczy także chwasty i zbędną roślinność na ciekach i zbiornikach wodnych, w leśnictwie, na torach kolejowych, terenach nie użytkowanych rolniczo, wokół domu i na działce oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych.
Zalecane dawki od 1 do 8 litrów/ha w zależności od wrażliwości chwastów. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
NIE STOSOWAĆ NA TRAWNIKACH.

DZIAŁANIE NA CHWASTY 
Roundup 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie  środka.  Środek nie zalega w glebie i jest rozkładany przez mikroorganizmy glebowe. 

Chwasty wrażliwe np.: 
w dawce 2-3 l/ha np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita,  mak polny, miotła zbożowa, owies głuchy, przetaczniki, przytulia czepna, samosiewy zbóż,
szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny, włośnice,  żółtlica
drobnokwiatowa, życice, 

w dawce 3-5 l/ha np.:
bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna, jasnoty, komosa biała, kostrzewa owcza, kupkówka pospolita, mietlica rozłogowa, mlecz
zwyczajny, paluszniki, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, psianka
czarna, rdest powojowaty, rdest plamisty, rumian polny, rzodkiew
świrzepa, starzec zwyczajny, stokłosa, tasznik pospolity, wyka
wąskolistna, 

w dawce 5-8 l/ha np.:
  barszcz zwyczajny, babka lancetowata, bylica pospolita, łopian mniejszy, jaskier rozłogowy, kostrzewa czerwona, marchew zwyczajna, mlecz
polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity, pokrzywa
zwyczajna, pokrzywa  żegawka, powój polny, rdest ptasi, rdest
ziemnowodny, szczaw polny, żywokost lekarski.

Chwasty odporne: skrzyp polny.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 
 
Pola uprawne.  

Uwaga
Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu jest przewaga innych chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów.   Wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin, w celu zwalczania perzu i innych chwastów. 
W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty jednoroczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu: chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe. 
 

-Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l/ha wody. 
W celu zwiększenia efektu chwastobójczego środka można go stosować z adiuwantem 
(środek wspomagający) lub z siarczanem amonowym. 
Roundup 360 SL 3 l/ha + Adbios 85 SL 1,5 l/ha w 200-300 l wody. 
lub  Roundup 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
Uwaga 
Aby uzyskać wysoką skuteczność zwalczania perzu nie wykonywać wiosną uprawy roli lub ograniczyć ją do włókowania.  Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczania wschodzących chwastów.  

– ziemniak. 
Środek stosować na glebach  średnio zwięzłych. Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków. 
-Zalecana dawka: 1-2 l/ha w 200-300 l wody. 
lub    4 Roundup 360 SL 1,5 l/ha + Adbios 85 SL 1,5 l/ha w 200-300 l/ha wody. 
Roundup 360 SL 1-1,5 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody. 
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
 
Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w tzw. uproszczonej technologii tj.
jesienią siew roślin  ściółkujących (mulcz), wiosną siew bezpośredni specjalnym
siewnikiem (np. Klein) i następnie zabieg w celu zwalczania wschodzących chwastów.  

– burak cukrowy. 
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami buraka cukrowego. 
-Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha w 200-300 l wody. 
lub  Roundup 360 SL 1-1,5 l/ha + Adbios 85 SL 1,5 l/ha w 200-300 l wody. 
lub  Roundup 360 SL 1-1,5 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.  


Uwagi: 
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych; 
2. Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm; 
3. Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. 
 
Przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczenia perzu i innych chwastów oraz 
ułatwienia zbioru.  
– zboża 
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. 
-Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody. 
lub  Roundup 360 SL 3 l/ha + Adbios 85 SL 1,5 l/ha w 200-300 l wody. 
lub  Roundup 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.
 
Uwagi: 
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem, 
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. 


Przeciwwskazania 

1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. 
 

2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt. 
 

– rzepak ozimy, rzepak jary, groch (na suche nasiona), łubin, bobik. 
Środek stosować, gdy wilgotność nasion /mierzona wilgotnościomierzem/ wynosi poniżej 30%.
W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. 
-Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody.  


Uwagi: 
1. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać po upływie 7 dni od zabiegu. 
2. Nie stosować na plantacjach nasiennych 
 
Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu
zwalczania perzu właściwego i innych chwastów. 
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10- 25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe. 
-Zalecana dawka: 4-5 l/ha w 200-300 l wody.
 
Środek można stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) lub siarczanem
amonowym w dawce:  Roundup 360 SL 3 l/ha + Adbios 85 SL 1,5 l/ha w 200-300 l wody.  6 lub  Roundup 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody. 
 
Używając rozpylacze umożliwiające opryskiwanie drobnokropliste można zastosować obniżone dawki środka i wody. 
-Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody. 
 
Rośliny warzywne 

(zwalczanie chwastów po siewie, lecz przed wschodami rośliny uprawnej).  

– cebula, marchew, por (z siewu). 
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej 
-Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha w 200-300 l wody. 
 
Środek można stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) w dawce: 
Roundup 360 SL 1-1,5 l/ha + Adbios 85 SL 1,5 l/ha w 200-300 l wody. 
W cebuli i porze z siewu dla zniszczenia chwastów, które wzeszły oraz znajdujących się w fazie kiełkowania środek stosować łącznie ze środkiem Ramrod Flo 480 SC w dawce:  Roundup 360 SL 1,5-2 l/ha + Ramrod Flo 480 SC 8 l/ha. 
lub z adiuwantem (środek wspomagający). 
Roundup 360 SL 1-1,5 l/ha + Ramrod Flo 480 SC 8 l/ha + Adbios 85 SL 1,5 l/ha.  
Uwagi: 
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych. 
2. Nasiona marchwi, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm. 
 
Rośliny sadownicze  

Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.  


– tereny przeznaczone pod założenie sadu lub plantacji krzewów jagodowych. 
 

Zwalczanie perzu:
-Zalecana dawka: 4-5 l/ha w 200-300 l wody. 
Środek można stosować z adiuwantem (środek wspomagający) lub siarczanem amonowym w dawce: 
Roundup 360 SL 3 l/ha + Adbios 85 SL 1,5 l/ha w 200-300 l wody. 
Roundup 360 SL 3-4 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.    7
Używając końcówki umożliwiające opryskiwanie drobnokropliste można zastosować obniżone dawki środka i wody: 
-Zalecana dawka: 3 l/ha w 100-150 l wody. 
Środek można stosować w mieszance z herbicydami zawierającymi MCPA (np. Chwastox Extra 300 SL) w dawce: 
Roundup 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha. 


Uwagi: 

1. Wyższą dawkę  środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem. 
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie). 
 
– sady (drzewa ziarnkowe i pestkowe). 
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów, 
 

-Zalecana dawka: 2-8 l w 200-300 l wody na ha powierzchni opryskiwanej. 
Środek można stosować w mieszaninie z herbicydami zawierającymi MCPA: 
Roundup 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha. 
Do zwalczania perzu można stosować łącznie z adiuwantami (środki wspomagające) lub  siarczanem amonowym. 
Roundup 360 SL 3 l/ha + Adbios 85 SL 1,5 l/ha w 200-300 l wody. 
lub  Roundup 360 SL 3-4 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.  


Uwagi: 
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe wiśni i śliw.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze  względu na możliwość uszkodzenia roślin. 
 
– likwidacja ugorów i odłogów. 

Środek nadaje się do stosowania na ugorach i odłogach, łącznie z herbicydami Banvel 480 SL i Aminopielik D 450 SL w przypadku przywracania tych obszarów do użytkowania rolniczego. 
Termin zabiegów: 
wiosną – w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania    8
jesienią – w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.  


Do zwalczania chwastów jednorocznych jarych i zimujących stosować: 
Roundup 360 SL 2-3 l/ha + Banvel 480 SL 0,5 l/ha. 
lub  Roundup 360 SL 2-3 l/ha + Aminopielik D 450 SL 2 l/ha. 
 
Do zwalczania chwastów wieloletnich np. ostrożeń polny, powój polny, mniszek pospolity, krwawnik pospolity i inne stosować: 
Roundup 360 SL 3-5 l/ha + Banvel 480 SL 0,5 l/ha. 
lub  Roundup 360 SL 3-5 l/ha + Aminopielik D 450 SL 2 l/ha. 


Uwagi: 
1. W jesiennym terminie zabiegu stosować wyższe dawki środka Roundup 360 SL (3-5 l/ha). 
2. Roundup 360 SL w mieszaninie ze środkiem Banvel 480 SL jest szczególnie polecany do zwalczania chwastów wieloletnich. 
 
– leśnictwo.  

Przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne. 
w zależności od występujących chwastów zielnych, krzewiastych i drzewiastych; 
-Zalecana dawka: 3-8 l/ha w 200-300 l wody. 
topola, osika, brzoza brodawkowata  3-4 l/ha,: 
głóg, jeżyna, orlica pospolita   4-6 l/ha 
wrzos zwyczajny, róża dzika   6-8 l/ha. 
 
Szkółki leśne i zadrzewieniowe, uprawy leśne na kwaterach z wielolatkami różnych 
gatunków. 
-Zalecana dawka: 4-6 l/ha w 200-300 l wody. 
Zabieg wykonywać z zastosowaniem osłon sadzonek. Zabieg bez osłon można wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze, podkrzesanych do wysokości 50 cm tak aby środek nie osiadał na zielonych częściach uprawianych roślin. 
 
Wielolatki sosny i świerka powyżej 3 lat.
 
Środek stosować na całej powierzchni (bez osłon) dopiero po zakończeniu rocznego przyrostu sosny i świerka i wytworzeniu pąka szczytowego.    9
-Zalecana dawka: 3 l/ha w 200-300 l wody. 
W czasie okresu wegetacyjnego środek można stosować we wszystkich gatunkach zapewniając całkowitą osłonę sadzonek. 


Uwaga! 
W celu uzyskania pewności o zakończeniu rocznego przyrostu i wyznaczenia właściwego  terminu zabiegu całopowierzchniowego w szkółkach leśnych, uprawach leśnych oraz wielolatkach sosny i świerka należy użyć testu „Kontest R” zgodnie z instrukcją jego stosowania. 
 
Zabezpieczanie pniaków drzew i krzewów liściastych przed wyrastaniem odrośli 
ukazujących się po ścięciu, oraz do niszczenia samych pniaków. 
Roundup 360 SL stosuje się poprzez posmarowanie lub opryskanie powierzchni pniaków cieczą
użytkową środka o stężeniu 20% (2 l środka w 10 l wody) bezpośrednio po ścięciu. Zabieg ten przyspiesza również proces obumierania i kruszenia pnia i korzeni. Zabiegu nie wykonywać w okresie intensywnego wypływu soków.
 
Niszczenie rosnących drzew. 
Stosować ciecz użytkową środka o stężeniu 50% (1:1) w zaciosy na drzewie. Efekty zabiegu w postaci obumarłych drzew, odrostów i zmurszałych pni widoczne są dopiero w roku następnym. 
 
– rowy melioracyjne, cieki i zbiorniki wodne nie będące źródłami ujęcia wody
do picia (zwalczanie chwastów i zbędnej roślinności wodnej). 
Środek zwalcza rośliny porastające skarpy oraz brzegi, a także wyrastające ponad lustro wody lub pływające na powierzchni. W zależności od składu gatunkowego zaleca się zróżnicowanie dawki środka. na przykład: grążel żółty, głogi, grzybień biały, hiacynt wodny, jeżyny, manna mielec, mozga trzcinowata, olcha czarna, ostrożeń błotny, strzałka wodna, trzcina pospolita, 
wierzby 5-6 l/ha  czyściec błotny, rdest ziemnowodny, turzyca, pałka wodna 6-8 l/ha

Środek w zalecanych dawkach jest nieszkodliwy dla ryb!  


Uwagi: 
1. Rośliny opryskiwać w czasie intensywnego rozwoju, w okresie od lata do wczesnej jesieni. 
2. Zabieg wykonywać dowolną naziemną aparaturą do opryskiwania (np. opryskiwaczem   plecakowym z łodzi). 
3. Objawy działania środka na rośliny środowiska wodnego widoczne są po upływie 14- 21 dni, a całkowite zamieranie roślin następuje po 30-40 dniach.    10
4. W przypadku wody płynącej opryskiwać pod prąd aby uniknąć koncentracji środka. 
5. W dniu zabiegu nie pobierać wody do celów pitnych oraz deszczowania. 
6. Podczas zabiegu na skarpach unikać niepotrzebnego opryskiwania wody. 
7. Resztek środka oraz nie zużytej cieczy użytkowej nie wylewać do zbiorników lub cieków wodnych. 
 
– użytki zielone (rekultywacja). 
Środek stosuje się do niszczenia traw i roślin dwuliściennych na użytkach zielonych
przeznaczonych do rekultywacji. W zależności od stopnie zachwaszczenia zabieg można
wykonać: opryskując całą powierzchnię w połączeniu z uprawą mechaniczną; w zależności od występujących gatunków chwastów środek stosować 
 

-Zalecana dawka: 2-6 l/ha w 200-300 l wody. 
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. 
punktowo: zwalczanie chwastów występujących w zwartych kępach (ostrożeń, barszcz,
pokrzywa, śmiałek darniowy) przy pomocy opryskiwacza plecakowego cieczą użytkową środka o stężeniu 2% (0,2 l środka na 10 l wody). 
techniką mazania: używając specjalnego aplikatora-mazacza, do selektywnego zwalczania, wykorzystując różnicę wysokości chwastów i darni (zjadanej przez zwierzęta), np. zwalczając śmiałek darniowy czy kępy sitów. 
W technice mazania stosować ciecz użytkową o stężeniu 33% (1 l środka i 2 l wody, to jest 1:2). Mazanie wykonywać dwukrotnie, drugi raz w kierunku przeciwnym do pierwszego. 
 
– tereny nie użytkowane rolniczo

(place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza 
dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe). 
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków. Stosować dowolną aparaturę naziemną. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody). 
 
– tory kolejowe. 
Środek stosować do odchwaszczania torów z podkładami drewnianymi i betonowymi oraz urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.  

-Zalecana dawka: 7 l/ha, 
to jest 3,5 l/km toru gdy szerokość pasa odchwaszczanego wynosi 5 m. 
Dla przedłużenia efektu chwastobójczego środek stosować z herbicydem Arsenal 250 SL  Roundup 360 SL 3 l/ha + Arsenal 250 SL 2 l/ha*. 
Środek stosować ściśle według procedury Dyrekcji Generalnej PKP-Naczelnego Zarządu  Utrzymania Kolei zgodnie z przyjętym zakresem rejestracji.
 
– wokół domu i na działce 

W ogrodach silnie zachwaszczonych perzem właściwym, podagrycznikiem pospolitym, 
pokrzywą zwyczajną lub innymi uciążliwymi chwastami Roundup 360 SL stosować przed  rozpoczęciem uprawy. 
Roundup 360 SL stosuje się również w celu zniszczenia chwastów i zbędnej roślinności rosnącej obok fundamentów budynków, wokół domów, wzdłuż płotów i innych ogrodzeń, między płytami chodników, na terenie obejścia i dróg dojazdowych, wokół drzew i kęp kwiatów, pod
żywopłotami i krzewami ozdobnymi. Zabieg wykonywać na zielone, intensywnie rosnące
chwasty przy pomocy opryskiwacza plecakowego cieczą użytkową  środka o stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 l wody). 
 
Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie 
drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylacze zapewniające 
opryskiwanie średniokropliste. 
 
NASTĘPSTWO ROŚLIN 

Na polu gdzie stosowano Roundup 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi
uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy
działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach. 
 
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ

(okres zapobiegający  zatruciu): NIE DOTYCZY 
 
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY

„Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje  dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie”

Dodatkowe informacje

Waga1 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “ROUNDUP 360SL 1L”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *